Gỗ

63 items

Cửa Perco – Màu Autumn Brown – 40 cm

290,000 VNĐ

Cửa Perco cao 40 cm. Phong cách hiện đại. Không thiết kế tay nắm cửa. Thiết kế ấn để mở cửa. Gồm có 4 màu: White, màu Solid Oak, màu Wenge và autumn brown.

Giá tại SBF: 290,000 VNĐ

Cửa Perco – Màu Solid Oak – 40 cm

390,000 VNĐ

Cửa Perco cao 60 cm. Phong cách hiện đại. Không thiết kế tay nắm cửa. Thiết kế ấn để mở cửa. Gồm có 3 màu: White, màu Solid Oak, màu Wenge

Giá tại SBF: 390,000 VNĐ

Cửa Perco – Màu Solid Oak – 40 cm

290,000 VNĐ

Cửa Perco cao 40 cm. Phong cách hiện đại. Không thiết kế tay nắm cửa. Thiết kế ấn để mở cửa. Gồm có 4 màu: White, màu Solid Oak, màu Wenge và autumn brown.

Giá tại SBF: 290,000 VNĐ

Cửa Perco – Màu Wenge – 40 cm

290,000 VNĐ

Cửa Perco cao 40 cm. Phong cách hiện đại. Không thiết kế tay nắm cửa. Thiết kế ấn để mở cửa. Gồm có 4 màu: White, màu Solid Oak, màu Wenge và autumn brown.

Giá tại SBF: 290,000 VNĐ

Cửa Perco – Màu Wenge – 40 cm

390,000 VNĐ

Cửa Perco cao 60 cm. Phong cách hiện đại. Không thiết kế tay nắm cửa. Thiết kế ấn để mở cửa. Gồm có 4 màu: White, màu Solid Oak, màu Wenge và autumn brown.

Giá tại SBF: 390,000 VNĐ

Cửa Perco – Màu White – 40 cm

290,000 VNĐ

Cửa Perco cao 40 cm. Phong cách hiện đại. Không thiết kế tay nắm cửa. Thiết kế ấn để mở cửa. Gồm có 4 màu: White, màu Solid Oak, màu Wenge và autumn brown.

Giá tại SBF: 290,000 VNĐ

Cửa Perco – Màu White – 40 cm

390,000 VNĐ

Cửa Perco cao 60 cm. Phong cách hiện đại. Không thiết kế tay nắm cửa. Thiết kế ấn để mở cửa.

Giá tại SBF: 390,000 VNĐ

Cửa Perco – Màu White – 40 cm.

790,000 VNĐ

Cửa Perco cao 60 cm. Phong cách hiện đại, Không thiết kế tay cầm, thiết kế ấn để mở cửa

Giá tại SBF: 790,000 VNĐ

Giá treo tường Bricko – Màu Autumn Brown – 160cm

3,890,000 VNĐ

Kệ treo tường 160x20x80 cm. Màu Autumn Brown kết hợp màu đen của các thanh thép. Thích hợp cho căn hộ hoặc nhà có không gian hạn chế. Sản phẩm treo tường để giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc hợp lý. Bộ khung chắc chắn với trọng lượng sức chứa tối đa 20kg. Kệ tủ có nhiều kích thước.
Chú ý: Sản phẩm này cần được gắn sát tường

Giá tại SBF: 3,890,000 VNĐ

Giá treo tường Bricko /80cm/Autumn Brown

690,000 VNĐ

Kệ treo tường 60x20x80 cm thuộc bộ sưu tập “Bricko Loft Style”. Thiết kế theo phong cách Loft. Màu Autumn Brown. Thích hợp cho căn hộ hoặc nhà có không gian hạn chế. Sản phẩm treo tường để giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc hợp lý. Bộ khung chắc chắn với trọng lượng sức chứa tối đa 5kg. Kệ tủ có nhiều kích thước.
Chú ý: Sản phẩm này cần được gắn sát tường

Giá tại SBF: 690,000 VNĐ

Giá treo tường Perco – Màu White – 40 cm.

900,000 VNĐ

Giá treo tường đa năng rộng 40 cm. Có thể treo tường, giúp tăng không gian sống và sắp xếp đồ đạc gọn gàng. (Có 3 màu: White, màu Solid Oak và Gray)

Giá tại SBF: 900,000 VNĐ

Giá treo tường Perco – Màu White – 60 cm

1,190,000 VNĐ

Giá treo tường đa năng rộng 60 cm. Có thể treo tường, giúp tăng không gian sống và sắp xếp đồ đạc gọn gàng. (Có 3 màu: White, màu Solid Oak và Gray)

Giá tại SBF: 1,190,000 VNĐ

Kệ treo Maximus – Màu White – 120cm

1,390,000 VNĐ

Kệ treo đa năng rộng 120 cm. Thiết kế hiện đại với chất liệu gỗ tự nhiên, phù hợp phong cách sống thế hệ mới. (Gồm 4 màu: Màu White, màu I-Walnut, màu Wenge và màu Solid Oak)

Giá tại SBF: 1,390,000 VNĐ

Kệ treo tường Maximus – Màu Solid Oak – 120cm

1,490,000 VNĐ

Kệ treo tường đa năng dài 120 cm. Phong cách hiện đại. Thiết kế đẹp mắt với chất liệu gỗ tự nhiên. Là một sự lựa chọn hợp lý cho phong cách sống thế hệ mới. (Gồm 4 màu: Màu White, màu I-Walnut, màu Wenge và màu Solid Oak)

Giá tại SBF: 1,490,000 VNĐ

Kệ treo tường Maximus – Màu Solid Oak – 60cm

1,190,000 VNĐ

Kệ treo tường đa năng dài 60 cm. Phong cách hiện đại. Thiết kế đẹp mắt với chất liệu gỗ tự nhiên. Là một sự lựa chọn hợp lý cho phong cách sống thế hệ mới.

Giá tại SBF: 1,190,000 VNĐ

Kệ treo tường Maximus – Màu Wenge – 120 cm.

1,390,000 VNĐ

Kệ treo đa năng rộng 120 cm. Thiết kế hiện đại với chất liệu gỗ tự nhiên, phù hợp phong cách sống thế hệ mới. (Gồm 4 màu: Màu White, màu I-Walnut, màu Wenge và màu Solid Oak)

Giá tại SBF: 1,390,000 VNĐ

Kệ treo tường Maximus – Màu Wenge – 60cm

1,190,000 VNĐ

Kệ treo đa năng dài 60 cm. Thiết kế hiện đại với chất liệu gỗ tự nhiên, phù hợp phong cách sống thế hệ mới. (Gồm 4 màu: Màu White, màu I-Walnut, màu Wenge và màu Solid Oak)

Giá tại SBF: 1,190,000 VNĐ

Kệ treo tường Maximus – Màu White – 60cm

1,190,000 VNĐ

Kệ treo tường đa năng dài 60 cm. Thiết kế hiện đại với chất liệu gỗ tự nhiên, phù hợp phong cách sống thế hệ mới. (Gồm 4 màu: Màu White, màu I-Walnut, màu Wenge và màu Solid Oak)

Giá tại SBF: 1,190,000 VNĐ

Kệ treo tường Perco – Màu Gray – 120cm

1,490,000 VNĐ

Kệ treo tường Perco dài 120 cm. Phong cách hiện đại. Thiết kế dạng hộp. Có thể treo tường giúp tăng không gian sống và sắp xếp vật dụng gọn gàng. Gồm 4 màu: White, màu I-Walnut, màu Wenge và Gray)

Giá tại SBF: 1,490,000 VNĐ

Kệ treo tường Perco – Màu Gray – 160cm

2,090,000 VNĐ

Kệ treo tường Perco dài 160 cm. Phong cách hiện đại. Thiết kế dạng hộp. Có thể treo tường giúp tăng không gian sống và sắp xếp vật dụng gọn gàng. Gồm 4 màu: White, màu I-Walnut, màu Wenge và Gray)

Giá tại SBF: 2,090,000 VNĐ

Kệ treo tường Perco – Màu White – 120 cm

1,400,000 VNĐ

Kệ treo tường Perco dài 120 cm. Phong cách hiện đại. Có thể treo tường, giúp tăng không gian sống và sắp xếp đồ đạc gọn gàng. (Có 4 màu: White, màu Solid Oak, màu Wenge và Gray)

Giá tại SBF: 1,400,000 VNĐ

Kệ treo tường Perco – Màu White – 160 cm

2,090,000 VNĐ

Kệ treo tường Perco dài 160 cm. Phong cách hiện đại. Có thể treo tường, giúp tăng không gian sống và sắp xếp đồ đạc gọn gàng. (Có 4 màu: White, màu Solid Oak, màu Wenge và Gray)

Giá tại SBF: 2,090,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector – Màu Gray – 60cm

290,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector đa năng dài 60 cm. Phong cách đương đại. Có thể treo tường giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Nhiều màu sắc: màu Solid Oak, Gray, màu Wenge và White)

Giá tại SBF: 290,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector – Màu Solid Oak – 60cm

290,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector đa năng dài 60 cm. Phong cách đương đại. Có thể treo tường giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Nhiều màu sắc: màu Solid Oak, Gray, màu Wenge và White)

Giá tại SBF: 290,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector – Màu Solid Oak – 80cm

390,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector đa năng dài 80 cm. Phong cách đương đại. Có thể treo tường giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Nhiều màu sắc: màu Solid Oak, Gray, màu Wenge và White)

Giá tại SBF: 390,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector – Màu Wenge – 80 cm

390,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector đa năng dài 80 cm. Phong cách đương đại. Có thể treo tường giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Nhiều màu sắc: màu Solid Oak, Gray, màu Wenge và White)

Giá tại SBF: 390,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector – Màu Wenge – 80 cm

790,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector đa năng dài 80 cm. Phong cách đương đại. Có thể treo tường giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Nhiều màu sắc: màu Solid Oak, màu Wenge và White)

Giá tại SBF: 790,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector – Màu Wenge – 120 cm

1,090,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector đa năng dài 120 cm. Phong cách đương đại. Có thể treo tường giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Nhiều màu sắc: màu Solid Oak, màu Wenge và White)

Giá tại SBF: 1,090,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector – Màu Wenge – 60 cm

290,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector đa năng dài 60 cm. Phong cách đương đại. Có thể treo tường giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Nhiều màu sắc: màu Solid Oak, Gray, màu Wenge và White)

Giá tại SBF: 290,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector – Màu White – 120 cm

1,000,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector đa năng dài 120 cm. Phong cách đương đại. Có thể treo tường giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Nhiều màu sắc: màu Solid Oak, màu Wenge và White)

Giá tại SBF: 1,000,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector – Màu White – 60 cm

290,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector đa năng dài 60 cm. Phong cách đương đại. Có thể treo tường giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Nhiều màu sắc: màu Solid Oak, Gray, màu Wenge và White)

Giá tại SBF: 290,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector – Màu White – 80 cm

390,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector đa năng dài 80 cm. Phong cách đương đại. Có thể treo tường giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Nhiều màu sắc: màu Solid Oak, Gray, màu Wenge và White)

Giá tại SBF: 390,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector – Màu White – 80 cm

790,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector đa năng dài 80 cm. Phong cách đương đại. Có thể treo tường giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Nhiều màu sắc: màu Solid Oak, màu Wenge và White)

Giá tại SBF: 790,000 VNĐ

Kệ tủ treo tường Bricko – Màu Autumn Brown – 100 cm.

2,690,000 VNĐ

Kệ tủ 100x30x60 cm, thuộc bộ sưu tập “Bricko Loft Style”, kết hợp màu Autumn Brown và Gray. Thích hợp cho căn hộ hoặc nhà có không gian hạn chế. Sản phẩm treo tường để giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc hợp lý. Ấn cánh cửa để mở. Sức chứa tối đa khoảng 20 kg. Kệ tủ có nhiều kích thước.
Chú ý: Sản phẩm này cần được gắn sát tường

Giá tại SBF: 2,690,000 VNĐ

Kệ tủ treo tường Bricko – Màu Autumn Brown – 160cm

4,490,000 VNĐ

Kệ tủ 160x30x60 cm, thuộc bộ sưu tập “Bricko Loft Style”, kết hợp màu Autumn Brown và Gray. Thích hợp cho căn hộ hoặc nhà có không gian hạn chế. Sản phẩm treo tường để giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc hợp lý. Ấn cánh cửa để mở. Sức chứa tối đa khoảng 30 kg. Kệ tủ có nhiều kích thước.
Chú ý: Sản phẩm này cần được gắn sát tường

Giá tại SBF: 4,490,000 VNĐ

Kệ tủ treo tường Bricko – Màu Autumn Brown – 30 cm

1,090,000 VNĐ

Kệ tủ 30x30x60 cm, thuộc bộ sưu tập “Bricko Loft Style”, kết hợp màu Autumn Brown và Gray. Thích hợp cho căn hộ hoặc nhà có không gian hạn chế. Sản phẩm treo tường để giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc hợp lý. Ấn cánh cửa để mở. Sức chứa tối đa khoảng 10 kg. Kệ tủ có nhiều kích thước.
Chú ý: Sản phẩm này cần được gắn sát tường

Giá tại SBF: 1,090,000 VNĐ

Kệ tủ treo tường Bricko – Màu Autumn Brown – 40 cm

1,190,000 VNĐ

Kệ tủ 40x25x60 cm, thuộc bộ sưu tập “Bricko Loft Style”, kết hợp màu Autumn Brown và Gray. Thích hợp cho căn hộ hoặc nhà có không gian hạn chế. Sản phẩm treo tường để giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc hợp lý. Ấn cánh cửa để mở. Sức chứa tối đa khoảng 10 kg. Kệ tủ có nhiều kích thước.
Chú ý: Sản phẩm này cần được gắn sát tường

Giá tại SBF: 1,190,000 VNĐ

Kệ tủ treo tường Bricko – Màu Autumn Brown – 50 cm x 25 cm

1,390,000 VNĐ

Kệ tủ 50x25x60 cm, thuộc bộ sưu tập “Bricko Loft Style”, kết hợp màu Autumn Brown và Gray. Thích hợp cho căn hộ hoặc nhà có không gian hạn chế. Sản phẩm treo tường để giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc hợp lý. Ấn cánh cửa để mở. Sức chứa tối đa khoảng 10 kg. Kệ tủ có nhiều kích thước.
Chú ý: Sản phẩm này cần được gắn sát tường

Giá tại SBF: 1,390,000 VNĐ

Kệ tủ treo tường Bricko – Màu Autumn Brown – 60cm x 30cm

1,990,000 VNĐ

Kệ tủ 60x30x60 cm, thuộc bộ sưu tập “Bricko Loft Style”. Thích hợp cho căn hộ hoặc nhà có không gian hạn chế. Sản phẩm treo tường để giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc hợp lý. Ấn cánh cửa để mở. Sức chứa tối đa khoảng 20 kg. Kệ tủ có nhiều kích thước.
Chú ý: Sản phẩm này cần được gắn sát tường

Giá tại SBF: 1,990,000 VNĐ

Kệ tủ treo tường Bricko – Màu Autumn Brown 60cmx25cm

1,790,000 VNĐ

Kệ tủ 60x25x60 cm, thuộc bộ sưu tập “Bricko Loft Style”. Thích hợp cho căn hộ hoặc nhà có không gian hạn chế. Sản phẩm treo tường để giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc hợp lý. Ấn cánh cửa để mở. Sức chứa tối đa khoảng 20 kg. Kệ tủ có nhiều kích thước.
Chú ý: Sản phẩm này cần được gắn sát tường

Giá tại SBF: 1,790,000 VNĐ

Tủ cao Perco – Màu Solid Oak – 40 cm.

2,190,000 VNĐ

Tủ cao Perco rộng 40 cm. Thiết kế tiện lợi, có thể lắp thêm cửa phía trước hoặc có thể kết hợp với những đồ nội thất khác. (Có 3 màu: White, màu Solid Oak và màu Wenge)

Giá tại SBF: 2,190,000 VNĐ

Tủ cao Perco – Màu White – 20 cm

1,490,000 VNĐ

Tủ cao Perco rộng 20 cm. Thích hợp để đựng hộp đĩa CDs. Có thể phối hợp hoàn hảo cùng các đồ nội thất khác. Gồm 3 màu: màu Solid Oak, màu Wenge và White

Giá tại SBF: 1,490,000 VNĐ

Tủ cao Perco – Màu White – 40 cm

2,190,000 VNĐ

Tủ cao Perco rộng 40 cm. Thích hợp để đựng hộp đĩa CDs. Có thể phối hợp hoàn hảo cùng các đồ nội thất khác. Gồm 3 màu: màu Solid Oak, màu Wenge và White

Giá tại SBF: 2,190,000 VNĐ

Tủ giày Urbani – Màu Solid Oak – 80 cm

2,690,000 VNĐ

Tủ giày đa năng Urbani rộng 80 cm. Thiết kế hiện đại. Có thể sử dụng như một kệ tủ bình thường hoặc tủ đựng giày. (Gồm 3 màu: màu I-Walnut, màu tím và màu Solid Oak)
Lưu ý: Giá tiền không bao gồm phụ kiện

Giá tại SBF: 2,690,000 VNĐ

Tủ giày Urbani – Màu White – 80 cm

2,690,000 VNĐ

Tủ giày đa năng Urbani rộng 80 cm. Thiết kế hiện đại. Có thể sử dụng như một kệ tủ bình thường hoặc tủ đựng giày. (Gồm 3 màu: màu I-Walnut, màu tím và màu Solid Oak)

Giá tại SBF: 2,690,000 VNĐ

Tủ ngăn kéo Renesme – Màu White – 80 cm

4,390,000 VNĐ

Tủ ngăn kéo Renesme rộng 80 cm. Phong cách cổ điển với ngăn kéo phía trước. Những phần lượn sóng và bo góc càng làm thiết kế thêm phần cổ điển và giúp tránh làm xước da. Tay nắm ngăn kéo mạ Cromium sáng bóng

Giá tại SBF: 4,390,000 VNĐ

Tủ treo tường Maximus – Màu White – 120 cm

3,890,000 VNĐ

Tủ treo tường Maximus rộng 120 cm. Phong cách hiện đại. Thiết kế cửa flap-up (lật lên) với lớp sơn White sáng bóng, chất lượng cao. Là một sự lựa chọn hợp lý cho phong cách sống thế hệ mới

Giá tại SBF: 3,890,000 VNĐ

Tủ treo tường Maximus – Màu White – 120 cm

2,990,000 VNĐ

Tủ treo tường Maximus rộng 120 cm. Phong cách hiện đại. Thiết kế cửa flap-up (lật lên) với lớp sơn White sáng bóng, chất lượng cao. Là một sự lựa chọn hợp lý cho phong cách sống thế hệ mới

Giá tại SBF: 2,990,000 VNĐ

Tủ treo tường Maximus – Màu White – 30cm

1,690,000 VNĐ

Tủ treo tường Maximus rộng 30 cm. Phong cách hiện đại. Thiết kế của mở ra với lớp sơn trắng sáng bóng, chất lượng cao. Là một sự lựa chọn hợp lý cho phong cách sống thế hệ mới

Giá tại SBF: 1,690,000 VNĐ

Tủ treo tường Maximus – Màu Solid Oak – 120cm

1,290,000 VNĐ

Tủ treo tường Maximus dài 120 cm. Phong cách hiện đại. Thiết kế cửa mở ra với chất liệu gỗ tự nhiên đẹp mắt. Là một sự lựa chọn hợp lý cho phong cách sống thế hệ mới.

Giá tại SBF: 1,290,000 VNĐ

Tủ treo tường Maximus – Màu Solid Oak – 120cm

2,290,000 VNĐ

Tủ treo tường Maximus dài 120 cm. Phong cách hiện đại. Thiết kế cửa flap-up (lật lên) với chất liệu gỗ tự nhiên rất đẹp. Là một sự lựa chọn hợp lý cho phong cách sống thế hệ mới.

Giá tại SBF: 2,290,000 VNĐ

Tủ treo tường Maximus – Màu Solid Oak – 120cm

2,690,000 VNĐ

Tủ treo tường Maximus dài 120 cm. Phong cách hiện đại. Thiết kế cửa mở ra với chất liệu gỗ tự nhiên rất đẹp. Là một sự lựa chọn hợp lý cho phong cách sống thế hệ mới.

Giá tại SBF: 2,690,000 VNĐ

Tủ treo tường Maximus – Màu Wenge – 30cm x 30cm

1,290,000 VNĐ

Tủ Maximus rộng 30 cm. Thiết kế hiện đại, phù hợp phong cách sống thế hệ mới. Dạng cửa mở với chất liệu gỗ tự nhiên. (Gồm 3 màu: màu I-Walnut (I-Walnut), màu Wenge và màu Solid Oak)

Giá tại SBF: 1,290,000 VNĐ

Tủ treo tường Melona – Màu White – 127cm

3,390,000 VNĐ

Tủ treo tường Melona dài 120 cm. Phong cách cổ điển. Trọng lượng chịu được là 15 kg. Thiết kế cửa kính, có thể kết hợp với kệ tivi thành một bộ tủ tivi trong phòng khách.

Giá tại SBF: 3,390,000 VNĐ

Tủ treo tường Melona – Màu White – 167cm

4,690,000 VNĐ

Tủ treo tường Melona dài 160 cm. Phong cách cổ điển. Trọng lượng chịu được là 15 kg. Thiết kế cửa kính, có thể kết hợp với kệ tivi thành một bộ tủ tivi trong phòng khách.

Giá tại SBF: 4,690,000 VNĐ

Tủ treo tường Optimus – Màu Autumn Brown – 120 cm

2,790,000 VNĐ

Tủ treo tường dài 120cm. Thiết kế lạ mắt với lát cắt phần kệ màu đen và ngăn tủ phía trên là cửa flap-up (lật lên). Thích hợp với những căn phòng màu White, có thể kết hợp hoàn hảo với các đồ nội thật khác như kệ tivi.

Giá tại SBF: 2,790,000 VNĐ

Tủ treo tường Trizz – Màu I-I-Walnut – 180 cm

2,990,000 VNĐ

Nội thất SB. Tủ treo tường Trizz rộng 180 cm. Phù hợp với phòng khách. Phong cách đương đại. Thiết kế cửa lùa bằng kính màu đen. Vật liệu theo tiêu chuẩn E1. Có thể mua tại SB Designsquare

Giá tại SBF: 2,990,000 VNĐ

Tủ treo tường Tyler – Màu White – 60 cm

1,490,000 VNĐ

Tủ treo tường Tyler rộng 60 cm. Thiết kế không có tay nắm cửa. Thiết kế push to open – ấn để mở cửa

Giá tại SBF: 1,490,000 VNĐ

Tủ treo tường Tyler – Màu White – 90 cm

3,490,000 VNĐ

Tủ Tyler rộng 90 cm. Thiết kế hiện đại màu White, cắt rãnh để làm phần nắm mở cửa. Các ngăn chứa được sắp xếp hợp lý và thuận tiện.

Giá tại SBF: 3,490,000 VNĐ

Tủ treo tường, cửa flap up (lật lên) Maximus – Màu Wenge – 120 cm.

2,290,000 VNĐ

Tủ treo tường rộng 120 cm. Phong cách hiện đại. Thiết kế cửa flap-up (lật lên) với chất liệu gỗ tự nhiên rất đẹp, phù hợp phong cách sống thế hệ mới. (Gồm 3 màu: màu I-Walnut (I-Walnut), màu Wenge và màu Solid Oak)

Giá tại SBF: 2,290,000 VNĐ

Tủ treo tường, cửa flap up (lật lên) Maximus – Màu Wenge – 120 cm.

2,590,000 VNĐ

Tủ treo tường rộng 120 cm. Phong cách hiện đại. Thiết kế cửa flap-up (lật lên) với chất liệu gỗ tự nhiên rất đẹp, phù hợp phong cách sống thế hệ mới. (Gồm 3 màu: màu I-Walnut (I-Walnut), màu Wenge và màu Solid Oak)

Giá tại SBF: 2,590,000 VNĐ

63 items

1900 0089