WENGE

11 items

Cửa Perco – Màu Wenge – 40 cm

290,000 VNĐ

Cửa Perco cao 40 cm. Phong cách hiện đại. Không thiết kế tay nắm cửa. Thiết kế ấn để mở cửa. Gồm có 4 màu: White, màu Solid Oak, màu Wenge và autumn brown.

Giá tại SBF: 290,000 VNĐ

Cửa Perco – Màu Wenge – 40 cm

390,000 VNĐ

Cửa Perco cao 60 cm. Phong cách hiện đại. Không thiết kế tay nắm cửa. Thiết kế ấn để mở cửa. Gồm có 4 màu: White, màu Solid Oak, màu Wenge và autumn brown.

Giá tại SBF: 390,000 VNĐ

Kệ treo tường Maximus – Màu Wenge – 120 cm.

1,390,000 VNĐ

Kệ treo đa năng rộng 120 cm. Thiết kế hiện đại với chất liệu gỗ tự nhiên, phù hợp phong cách sống thế hệ mới. (Gồm 4 màu: Màu White, màu I-Walnut, màu Wenge và màu Solid Oak)

Giá tại SBF: 1,390,000 VNĐ

Kệ treo tường Maximus – Màu Wenge – 60cm

1,190,000 VNĐ

Kệ treo đa năng dài 60 cm. Thiết kế hiện đại với chất liệu gỗ tự nhiên, phù hợp phong cách sống thế hệ mới. (Gồm 4 màu: Màu White, màu I-Walnut, màu Wenge và màu Solid Oak)

Giá tại SBF: 1,190,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector – Màu Wenge – 80 cm

390,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector đa năng dài 80 cm. Phong cách đương đại. Có thể treo tường giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Nhiều màu sắc: màu Solid Oak, Gray, màu Wenge và White)

Giá tại SBF: 390,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector – Màu Wenge – 80 cm

790,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector đa năng dài 80 cm. Phong cách đương đại. Có thể treo tường giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Nhiều màu sắc: màu Solid Oak, màu Wenge và White)

Giá tại SBF: 790,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector – Màu Wenge – 120 cm

1,090,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector đa năng dài 120 cm. Phong cách đương đại. Có thể treo tường giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Nhiều màu sắc: màu Solid Oak, màu Wenge và White)

Giá tại SBF: 1,090,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector – Màu Wenge – 60 cm

290,000 VNĐ

Kệ treo tường Selector đa năng dài 60 cm. Phong cách đương đại. Có thể treo tường giúp tăng không gian và sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Nhiều màu sắc: màu Solid Oak, Gray, màu Wenge và White)

Giá tại SBF: 290,000 VNĐ

Tủ treo tường Maximus – Màu Wenge – 30cm x 30cm

1,290,000 VNĐ

Tủ Maximus rộng 30 cm. Thiết kế hiện đại, phù hợp phong cách sống thế hệ mới. Dạng cửa mở với chất liệu gỗ tự nhiên. (Gồm 3 màu: màu I-Walnut (I-Walnut), màu Wenge và màu Solid Oak)

Giá tại SBF: 1,290,000 VNĐ

Tủ treo tường, cửa flap up (lật lên) Maximus – Màu Wenge – 120 cm.

2,290,000 VNĐ

Tủ treo tường rộng 120 cm. Phong cách hiện đại. Thiết kế cửa flap-up (lật lên) với chất liệu gỗ tự nhiên rất đẹp, phù hợp phong cách sống thế hệ mới. (Gồm 3 màu: màu I-Walnut (I-Walnut), màu Wenge và màu Solid Oak)

Giá tại SBF: 2,290,000 VNĐ

Tủ treo tường, cửa flap up (lật lên) Maximus – Màu Wenge – 120 cm.

2,590,000 VNĐ

Tủ treo tường rộng 120 cm. Phong cách hiện đại. Thiết kế cửa flap-up (lật lên) với chất liệu gỗ tự nhiên rất đẹp, phù hợp phong cách sống thế hệ mới. (Gồm 3 màu: màu I-Walnut (I-Walnut), màu Wenge và màu Solid Oak)

Giá tại SBF: 2,590,000 VNĐ

11 items

1900 0089