MAPLE

1 item

Tủ-Able-HC080/DO05083(2)DO03083(2)-MAPLE

6,400,000 VNĐ

Tủ nội thất hiện đại cao 80 cm có sức chứa khổng lồ với một cánh cửa đóng kín ở dưới cùng một chiếc gương ở trên. Kích thước nhỏ gọn. Có thể được lắp đặt ngay cả trong khu vực hạn chế theo yêu cầu.

Giá tại SBF: 6,400,000 VNĐ

1 item

1900 0089